Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС взе решение по молба на Мария Шишкова - заместник на главния прокурор при ВКП за освобождаване от заеманата длъжност

19 февруари 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отмени, на основание чл. 91, ал. 1 от АПК, решения на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №39/11.12.2019 г., д.т. 25 и протокол № 41/18.12.2019 г., д.т. 39.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд