Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие „Механизъм за действие на Съдийската колегия на ВСС в случаи на засягане на независимостта и/или опит за оказване на натиск върху съдиите и съда“

10 март 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие „Механизъм за действие на Съдийската колегия на ВСС в случаи на засягане на независимостта и/или опит за оказване на натиск върху съдиите и съда“, като възложи на главния секретар на ВСС създаването на електронен адрес, на който да бъдат получавани сигнали. При прилагане на механизма, Колегията ще бъде подпомагана от сектор „Връзки с обществеността“ в АВСС.

Съдийската колегия може да бъде сезирана от всеки съдия, общо събрание на съдиите към съответния съд, съответния административен ръководител или професионално сдружение на съдии при намеса върху независимостта на съдията, както и при оказване на натиск върху него чрез обиди, клевети, заплахи, внушения, изнасяне на данни от личния му живот и този на негови близки, независимо от използваните форми и средства за това.

Механизмът е изготвен от Комисията по професионална етика в изпълнение на решение на Съдийската колегия по протокол № 7/25.02.2020 г. Документът ще бъде публикуван на интернет сайта на ВСС, ще бъде предоставен на административните ръководители на съдилищата.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд