Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС ще проведе събеседване с кандидатите за председатели на Окръжен съд – Кърджали и на районните съдилища в градовете Кърджали, Девня, Бургас, Исперих, Раднево и Ямбол през месец април

10 март 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:

7 април 2020 г. - Окръжен съд – Кърджали и Районен съд – Девня;

14 април 2020 г. - Районен съд – Бургас и Районен съд – Исперих;

28 април 2020 г.- Районен съд – Раднево и Районен съд – Ямбол.

С решения на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия по протокол № 7/09.03.2020 г., на основание чл. 194а, ал. 2 от ЗСВ до участие в процедурите са допуснати следните кандидати:

         за Окръжен съд – Кърджали - Веселина Атанасова Кашикова-Иванова – зам.-председател на Окръжен съд – Кърджали;

         за Районен съд – Девня – Антони Иванов Николов – съдия в Районен съд – Девня;

         за Районен съд – Бургас – Силвия Владимирова Петрова – заместник на административния ръководител – зам.-председател и и. ф. административен ръководител на Районен съд – Бургас;

         за Районен съд – Исперих – Елица Денчева Бояджиева-Георгиева – съдия в Районен съд – Исперих;

         за Районен съд – Раднево – Асен Цветанов Цветанов – съдия в Районен съд – Чирпан и

         за Районен съд - Ямбол – Светлана Димитрова Митрушева-Атанасова – и. ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Ямбол.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд