Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи председателят на Районен съд – Добрич за и. ф. административен ръководител

10 март 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №31/23.10.2018г., т. 15, Анна Великова Александрова – административен ръководител - председател на Районен съд – Добрич, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Добрич, считано от 17.03.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. През 2018 г. Съдийската колегия прие, че Комисията по атестирането и конкурсите служебно събира и анализира необходимите данни за определяне на изпълняващ функциите председател. Такъв може да бъде административният ръководител с изтекъл мандат, негов заместник или съдия, определен по старшинство, при изразено съгласие.

Процедурата за избор на административен ръководител на Районен съд – Добрич е обявена с решение на Съдийската колегия по протокол № 2/28.01.2020 г., като единствен участник в нея е съдия Александрова, която се кандидатира за втори мандат.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд