Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи Димо Георгиев Колев на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд – Велико Търново

10 март 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Димо Георгиев Колев - съдия в Районен съд – Велико Търново на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд – Велико Търново, считано от датата на встъпване в длъжност. Той е назначен на поста по предложение от председателя на Районен съд – Велико Търново.

Димо Колев има над 15 години юридически стаж. През м. октомври 2010 г. постъпва в Окръжен съд – Велико Търново като младши съдия, а през 2013 г. е назначен на длъжността „съдия“ в Районен съд – Велико Търново. В мотивираното предложение е посочено, че съдия Колев притежава както безспорни професионални качества, така и административни, и организационни качества. Той се ползва с отлична репутация сред юристите и обществото, а кандидатурата му е подкрепена от Общото събрание на съдиите при районния съд.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд