Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС допълни състава на конкурсните комисии по обявения конкурс за младши съдии в окръжните съдилища

10 март 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет допълни състава на конкурсните комисии по обявения, с решение на Съдийската колегия по протокол № 1/21.01.2020 г., конкурс за младши съдии в окръжните съдилища, във връзка с подадени отводи.

Съдийската колегия определи чрез жребий Николай Стоименов Николов – съдия в Софийски градски съд за резервен член на първа конкурсната комисия, на мястото на Петя Георгиева Крънчева-Тропчева. Чрез жребий бе определен Яни Георгиев Гайдурлиев – заместник-председател на Окръжен съд – Бургас за редовен член на втора конкурсната комисия , на мястото на Георги Димов Пепеляшев.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд