Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС допълни състава на конкурсната комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Враца - наказателна колегия

10 март 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет допълни състава на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия по протокол № 32/08.10.2019 г., конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Враца - наказателна колегия във връзка със заявления за отводи от членове на комисията.

Съдийската колегия определи проф. д-р Иван Захариев Сълов – хабилитиран преподавател по наказателно право във Варненски свободен университет за редовен член на конкурсната комисия, на мястото на проф. д-р  Веселин Бориславов Вучков. Чрез жребий бе определен проф. д-р Румен Марков - хабилитиран преподавател по наказателно право в УНСС за резервен член на конкурсната комисия, на мястото на проф. д-р Иван Захариев Сълов.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд