Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи Валентина Иванчева Маджарова – прокурор в Специализираната прокуратура на длъжност „заместник на административния ръководител“

19 февруари 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, четвърта щатна длъжност „заместник на административния ръководител“ чрез трансформиране на една длъжност „прокурор“ от щата на Специализираната прокуратура в една щатна длъжност „заместник на административния ръководител“ на Специализираната прокуратура, считано от датата на встъпване на Валентина Иванчева Маджарова – прокурор в Специализираната прокуратура на длъжност „заместник на административния ръководител“, считано от датата на встъпване в длъжност и назначи с мнозинство, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Валентина Иванчева Маджарова – прокурор в Специализираната прокуратура на длъжност „заместник на административния ръководител“, считано от датата на встъпване в длъжност.

Прокурор Маджарова има над 17 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Заемала е различни длъжности, сред които следовател в Следствен отдел при Окръжна прокуратура – Бургас, прокурор в Районна прокуратура – Средец, административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Средец, прокурор в Окръжна прокуратура – Шумен, а считано от 01.08.2019 г. след проведен конкурс заема настоящата длъжност. Според предложението на административния ръководител на Специализирана прокуратура – Димитър Петров, прокурор Маджарова притежава високи професионални и нравствени качества. При изпълнение на служебните си задължения тя се отличава със задълбочени правни познания и развито аналитично мислене. Притежава отлична юридическа подготовка, оформена, както благодарение на продължителния си професионален стаж и опит в системата на правораздаването, така и на личните си качества и непрекъснатия стремеж към усъвършенстване.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд