Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС увеличи щатната численост на съдебните служители във ВКС, ВАС, СРС и Административен съд – Хасково

10 март 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет разкри, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 14 щ. бр. във Върховен касационен съд, Върховен административен съд, Административен съд – Хасково и Районен съд – Бургас за съдебни служители. По 5 щатни бройки за съдебни помощници са разкрити във върховните съдилища, 2 щ. бр. за съдебни помощници са разкрити в Софийски районен съд и 2 щ. бр. – за съдебен деловодител и съдебен секретар, са разкрити в Административен съд – Хасково.

Съгласно решение на Пленума на ВСС по протокол № 5/27.02.2020 г. са съкратени 28 свободни щатни бройки от щата на Националния институт на правосъдието, предвидени за обезпечаване дейността на Националния учебен център в „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, като е предложено на Съдийската и Прокурорската колегия да разкрият по 14 щ. бр. за съдебни служители, съответно в Прокуратурата на Република България и в съдилищата. За разлика от Прокуратурата, съдилищата не могат да приемат свободни щатни бройки, без да ги включат в щатните разписания на някой съд. По тази причина Комисия „Съдебна администрация“ е предложила свободните бройки от НИП да бъдат включени в щатните разписания на последно разглежданите от Комисията съдилища, за които има уважени искания, както и в тези на върховните съдилища.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд