Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС остави без уважение молбата на Милена Даскалова - заместник-председател на Окръжен съд - Перник за повишаване в длъжност „съдия” във ВКС - гражданска колегия

10 март 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение молбата на Милена Рангелова Даскалова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Перник за повишаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ в длъжност „съдия” във Върховен касационен съд - гражданска колегия, поради липса на освободена длъжност. Решението  подлежи на обжалване при условията и по реда на чл. 193, ал. 8 от ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд