Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия одобри кандидатурата на Велина Антонова – съдия в Апелативен съд - Пловдив за участие в процедурата за подбор на кандидати в Списъка с международни съдии на Специализирания съд за Косово

10 март 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатурата на Велина Емануилова Антонова – съдия в Апелативен съд - Пловдив за участие в процедурата за подбор на кандидати в Списъка с международни съдии на Специализирания съд за Косово, за вакантни позиции RJ – 2019.

Съдийската колегия възложи на дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС да изпрати документите на кандидата на дирекция „Човешки ресурси“ в Министерство на външните работи за препращането им по съответния ред, ведно с писмо за подкрепа, изготвено съгласно изискванията на Звеното за планиране и провеждане на граждански операции към Европейската служба за външна дейност.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд