Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 8/10.03.2020 г., т. 31 препоръча на административните ръководители на съдилищата в страната в срок до един месец да не се разглеждат дела, насрочени в открити съдебни заседания, с изключение на случаите изрично предвидени в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ, като своевременно уведомят страните по делата за това. В зависимост от динамично променящата се обстановка и при необходимост, срокът може да бъде удължен.
Препоръките и указанията на Съдийската колегия са във връзка със създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и на коронавирусна инфекция (COVID-19).

 

Орган на съдебната власт

Информация

Заповед на адм.ръководител

Срок
Върховен касационен съд    
Върховен административен съд Заповед № 949/10.03.2020 г. от 16.03.2020 г. до 27.03.2020 г.
Апелативен специализиран наказателен съд Заповед № 46/10.03.2020 г. от 10.03.2020 г. до 10.04.2020 г.
Специализиран наказателен съд 

Заповед № АС-68/10.03.2020 г.

 
Военно-апелативен съд Заповед №72/11.03.2020 г. 10.04.2020 г.
ВС София Заповед № 76/11.03.2020 г. от 16.03.2020 г. до 31.03.2020 г.
ВС Пловдив

Заповед № 65/11.03.2020 г.

20.03.2020 г.
ВС Сливен

Справка относно отсрочените дела

Заповед № 21/16.03.2020 г.

Заповед № 20/11.03.2020 г.

до един месец
АС София Заповед № А-247/10.03.2020 г. от 11.03.2020 г. в срок до 1 месец
Софийски градски съд Заповед № РД-08-1670/10.03.2020 г. 20.03.2020 г.
Софийски окръжен съд

Заповед № А-58/10.03.2020 г.

 

от 12.03.2020 г. до 31.03.2020 г.
Софийски районен съд Заповед № АС-90/10.03.2020 г. 10.04.2020 г.
РС Ихтиман Заповед №А-38/10.03.2020 г.  
РС Пирдоп Заповед №37/11.03.2020 г. от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г.
РС Своге

Заповед № РД-09/51/11.03.2020 г.

 
РС Сливница Заповед № РД-09-39/10.03.2020 г.  
РС Елин Пелин

Заповед № А-23/11.03.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 27.03.2020 г.
РС Ботевград Заповед № РД-09-96/10.03.2020 г. 10.04.2020 г.
РС Етрополе Заповед №11/11.03.2020 г. от 12.03.2020 г. до 31.03.2020 г.
РС Самоков

Разпореждане от 13.03.2020 г.

Заповед № 37/11.03.2020 г.

по разпореждане на председателя на съответния съдебен състав
РС Костинброд

Заповед № РД-09-21/11.03.2020 г.

в срок до един месец
ОС Благоевград

Заповед № 176/19.03.2020 г.

Заповед №165/16.03.2020 г.

Заповед № 153/10.03.2020 г

от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
РС Благоевград

Заповед №178/16.03.2020 г.

Заповед № 171/10.03.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
РС Сандански

Заповед №162/16.03.2020 г.

Заповед №148/10.03.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
РС Петрич

Заповед № РД-19/10.03.2020 г.

Заповед № РД-14/09.03.2020 г.

от 11.03.2020  до 10.04.2020 г.
РС Разлог

Заповед №100/13.03.2020 г.

Заповед № 94/10.03.2020 г.

от 16.03.2020 г.  до 10.04.2020 г.
РС Г. Делчев

Заповед № РД - 07-127/01.04.2020 г.

Заповед № РД-07-119/19.03.2020 г.

Заповед № РД-07-107/17.03.2020 г.

Заповед № РД - 07-87/16.03.2020 г.

Заповед РД-07-86/10.03.2020 г.

10.04.2020 г.
ОС Видин

Заповед № 167/11.03.2020 г.

Заповед № 163/10.03.2020 г.

12.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
РС Видин

Заповед № 167/11.03.2020 г.

Заповед № 163/10.03.2020 г.

от 12.03.2020 г. до 10.04.2020 г.
РС Белоградчик Заповед № 40/10.03.2020 г. от 11.03.2020 г. до 10.04.2020 г.
РС Кула

Заповед №163/10.03.2020 г.

Заповед №167/11.03.2020 г.

от 12.03.2020 г. до 10.04.2020 г. в ОС-Видин и районните съдилища от съдебния окръг да се разглеждат определени дела
ОС Враца Заповед № 186/11.03.2020 г. в срок до един месец
РС Враца

Заповед № 206/18.03.2020 г.

Заповед № 202/16.03.2020 г.

Заповед №194/12.03.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 31.03.2020 г.
РС Козлодуй

Заповед № РД-22/10.03.2020 г.

 до 27.03.2020 г.
РС Мездра Заповед № 65/11.03.2020 г. до 31.03.2020 г.
РС Оряхово Заповед № РД-15/11.03.2020 г. от 11.03.2020 г. до 03.04.2020 г.
РС Бяла Слатина Заповед № 23/10.03.2020 г. от 11.03.2020 г. до 31.03.2020 г.
ОС Кюстендил

Заповед №РД-13-188/13.03.2020 г.

Заповед № РД - 13-183/11.03.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
РС Кюстендил

Заповед №РД-13-21/13.03.2020 г.

Заповед № РД-13-20/10.03.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
РС Дупница

Заповед № РД-13-19/13.03.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
ОС Монтана

Заповед № 57/13.03.2020 г.

Заповед № 56/11.03.2020 г.

Заповед № 54/09.03.2020 г.

от 17.03.2020 г. до 16.04.2020 г.

РС Монтана    
РС Лом Заповед № А-30/10.03.2020 г. за срок от един месец
РС Берковица Заповед № 12/12.03.2020 г. от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г.
ОС Перник Заповед № 112/10.03.2020 г. за срок от един месец, считано от 10.03.2020 г.
РС Перник

Заповед № 180/10.03.2020 г.

от 10.03.2020 г. до 10.04.2020 г.
РС Радомир Заповед № 73/11.03.2020 г. в срок от един месец
РС Трън Заповед № 32/11.03.2020 г. до 10.04.2020 г.
РС Брезник Заповед № РД-08-016/11.03.2020 г. в срок от един месец
АС Бургас

Заповед № АД - 06-48/01.04.2020 г.

Заповед № АД-06-46/25.03.2020 г.

Заповед № АД-06-43/18.03.2020 г.

Заповед № АД-06-41/17.03.2020 г.

Заповед № АД-06-36/16.03.2020 г.

Информация за отсрочване на делата в АС - Бургас

от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
ОС Бургас

Заповед № 306/17.03.2020 г.

Заповед № 300/16.03.2020 г.

Заповед № 299/16.03.2020 г.

Заповед № 297/16.03.2020 г.

 
РС Бургас

Заповед № РД 13-85/01.04.2020 г.

Заповед № РД 13-84/01.04.2020 г.

Заповед № РД 13-77/24.03.2020 г.

Заповед № РД 13-76/18.03.2020 г.

Заповед № РД 13-75/17.03.2020 г.

Заповед № РД 13-72/16.03.2020 г.

Заповед № АД-06-41/17.03.2020 г.

Заповед № РД 13-60/11.03.2020 г.

Заповед № РД 13-59/11.03.2020 г.

 
РС Карнобат

Заповед №113/13.03.2020 г.

Заповед № 107/10.03.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
РС Поморие

Заповед № 51/01.04.2020 г.

Заповед № 50/26.03.2020 г.

Заповед № 47/19.03.2020 г.

Заповед №46/16.03.2020 г.

Заповед №44/13.03.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
РС Айтос

Заповед №95/16.03.2020 г.

Заповед №94/13.03.2020 г.

Заповед № 90/11.03.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
РС Малко Търново Няма отложени дела  
РС Несебър Заповед № А-62/06.03.3030 г.  
РС Царево Заповед №60/13.03.2020 г. от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
РС Средец Не се отлагат дела  
ОС Сливен Заповед № РД-13-38/12.03.2020 г. от 16.03.2020 г. до 31.03.2020 г.
РС Сливен Заповед № РД-13-71/16.03.2020 г. от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
РС Котел Заповед № РД-13-81/11.03.2020 г. за срок от един месец
РС Нова Загора Заповед №РД-13-59/16.03.2020 г. от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
ОС Ямбол Заповед № 216/10.03.2020 г. от 11.03.2020 г. за срок от един месец
РС Ямбол

Заповед № 152/01.04.2020 г.

Заповед № 148/27.03.2020 г.

Заповед № 144/18.03.2020 г.

Заповед №142/17.03.2020 г.

Заповед № 141/16.03.2020 г.

Заповед № 134/10.03.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
РС Елхово Заповед № 74/10.03.2020 г. от 11.03.2020 г. до 10.04.2020 г.
РС Тополовград Заповед № 29/11.03.2020 г. от 12.03.2020 г. до 10.04.2020 г.
АС Варна

Заповед №РД-0229/13.03.2020 г.

Заповед № РД-0223/10.03.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.

 

ОС Варна

Заповед № РД-96/13.03.2020 г.

Заповед № РД-91/10.03.2020 г.

от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
РС Варна

Заповед № 35/10.03.2020 г.

 
РС Провадия Заповед № 60/11.03.2020 г. до 1 месец, считано от 16.03.2020 г.
РС Девня

Заповед №РД-13-45/16.03.2020 г.

Писмо от 12.03.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
ОС Добрич Заповед № 105/11.03.2020 г. от 16.03.2020 г. до 31.03.2020 г.
РС Добрич

Заповед № 133/11.03.2020 г.

от 12.03.2020 г. до 10.04.2020 г.
РС Каварна

Заповед № РД-13-18/01.04.2020 г.

Заповед № РД-13-16/16.03.2020 г.

Заповед № РД-13-13/11.03.2020 г

 
РС Балчик

Заповед № РД-13-89/10.03.2020 г.

Заповед № РД-13-90/10.03.2020 г.

 
РС Тервел Заповед № 52/11.03.2020 г. от 16.03.2020 г. до 24.04.2020 г.
РС Г. Тошево Заповед № 52/11.03.2020 г. в срок от един месец
ОС Разград Заповед № РД-14-53/11.03.2020 г. от 12.03.2020 г. до 27.03.2020 г.
РС Разград Заповед № РД-08-95/11.03.2020 г. от 12.03.2020 г. до 27.03.2020 г.
РС Кубрат

Заповед № РД-13-67/11.03.2020 г.

 
РС Исперих Заповед № УК-01-14-75/11.03.2020 г. от 12.03.2020 г. до 27.03.2020 г.
ОС Силистра

Заповед № 161/27.03.2020 г.

Заповед № 159/18.03.2020 г.

Заповед № 157/16.03.2020 г.

Нови мерки

Заповед № 151/11.03.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
РС Силистра

Заповед № 40-А/17.03.2020 г.

Заповед № З8 - А/16.03.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
РС Дулово Заповед № РД-12-66/2020 г. от 13.03.2020 г. до 14.04.2020 г.
РС Тутракан Заповед № 80/10.03.2020 г. от 10.03.2020 г. до 10.04.2020 г.
ОС Търговище Заповед № А3-43/12.03.2020 г. 12.03.2020 г. до 10.04.2020 г.
РС Търговище Заповед № 115/10.03.2020 г. до 01.04.2020 г.
РС Попово Заповед № 21/11.03.2020 г. от 12.03.2020 г. до 10.04.2002 г.
РС Омуртаг Заповед № РД-12-022/11.03.2020 г 27.03.2020 г.
ОС Шумен

Заповед № РД-07 № 38/11.03.2020 г.

Заповед № РД-07 № 37/10.03.2020 г.

Заповед № РД-07 № 36/10.03.2020 г.

за срок от 14 дни, считано от 11.03.2020 г.
РС Шумен

Заповед РД-13 №157/10.03.2020 г.

от 11.03.2020 г. до 25.03.2020 г.
РС Нови Пазар

Заповед № РД-11-90/10.03.2020 г.

за един месеч, считано от 11.03.2020 г.
РС В. Преслав

Заповед № 79/26.03.2020 г.

Заповед № 77/18.03.2020 г.

Заповед №75/16.03.2020 г.

Заповед №73/13.03.2020 г.

Заповед № 69/11.03.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
АС Велико Търново

Допълнителни мерки

Заповед № 128/10.03.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
ОС Велико Търново Заповед № 28/11.03.2020 г. от 12.03.2020 г. до 31.03.2020 г.
РС Велико Търново Заповед № 137/10.03.2020 г. 10.04.2020 г.
РС Горна Оряховица Заповед №152/10.03.2020 г. 03.04.2020 г.
РС Свищов Заповед № РД-06-109/11.03.2020 г. в срок до 03.04.2020 г.
РС Павликени Заповед № РД-10-26/10.03.2020 г. 03.04.2020 г.
РС Елена Заповед № 30/10.03.2020 г. за срок от един месец, считано от 11.03.2020 г.
ОС Габрово

Заповед № 116/11.03.2020 г.

 
РС Габрово

Заповед № РД-11-47/09.03.2020 г.

Заповед № РД-11-48/11.03.2020 г.

от 11.03.2020 г. до 10.04.2020 г.
РС Дряново

Заповед № РД13-37/11.03.2020 г.

от 12.03.2020 г. до 31.03.2020 г.
РС Севлиево

Заповед № РД - 13-102/01.04.2020 г.

Заповед № РД 13-100/27.03.2020 г.

Заповед № РД 13-90/18.03.2020 г.

Заповед № РД-13-95/17.03.2020 г.

Заповед №РД-13-94/16.03.2020 г.

Заповед № РД-13-87/11.03.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
РС Трявна

Заповед №26/17.03.2020 г.

Заповед № 22/11.03.2020 г.

от 11.03.2020 г. до 31.03. 2020 г.
ОС Ловеч

Заповед № 116/16.03.2020 г.

Заповед № 115/13.03.2020 г.

Заповед № 113/10.03.2020 г.

 
РС Ловеч Не са предприети мерки за отлагане на делата  
РС Тетевен

Заповед № 57/11.03.2020 г.

Заповед № 56/10.03.2020 г.

от 10.03.2020 г. до 31.03.2020 г.
РС Троян Заповед № РД 13-84/11.03.2020 г.  
РС Луковит Заповед № 50/11.03.2020 г. от 11.03.2020 г. до 27.03.2020 г.
ОС Плевен Заповед № РД-79/10.03.2020 г. в срок до един месец
РС Плевен

Заповед № РД-03-65/01.04.2020 г.

Заповед № РД -03-61/27.03.2020 г.

Заповед № РД-03-60/17.03.2020 г.

Заповед № РД - 03-54/16.03.2020 г.

Заповед № РД-03-51/10.03.2020 г.

31.03.2020 г.
РС  Левски Заповед № РД-03-28/10.03.2020 г. до един месец
РС Никопол Заповед № РД-85/11.03.2020 г. до един месец от издаване на заповедта
РС Червен бряг Заповед РД-09-32/10.03.2020 г. 09.04.2020 г.
РС Кнежа

Заповед № 12-АД/10.03.2020 г.

 
ОС Русе

Заповед № 123/10.03.2020 г.

Заповед № 122/09.03.2020 г.

до един месец, считано от 10.03.2020 г.
РС Русе

Заповед № РД-13-189/11.03.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г.
РС Бяла

Заповед № 95/11.03.2020 г.

Заповед № 88/02.03.2020 г.

от 12.03.2020 г. до 31.03.2020 г.
АС Пловдив

Заповед №РД-38/16.03.2020 г.

Заповед № РД - 37/15.03.2020 г.

Заповед № РД 36/12.03.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 27.03.2020 г.

ОС Пловдив

Заповед № РД 47/15.03.2020 г.

Заповед № 44/11.03.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г.
РС Пловдив

Заповед № 429/01.04.2020 г.

Заповед № 428/31.03.2020 г.

Заповед № 421/27.03.2020 г.

Заповед № 388/17.03.2020 г.

Заповед № 374/13.03.2020 г.

Заповед № 364/11.03.2020 г.

 
РС Асеновград Заповед № 122/11.03.2020 г. от 16.03.2020 г. до 27.03.2020 г
РС Карлово Заповед № 54/27.03.2020 г.  
РС Първомай Заповед № 41/11.03.2020 г. от 12.03.2020 г. до 10.04.2020 г.
ОС Кърджали Заповед № 79/11.03.2020 г. 10.04.2020 г.
РС Кърджали Заповед № 105/13.03.2020 г. от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
РС Момчилград Заповед № 53/12.03.2020 г.  
РС Ардино

Не са предприети мерки за отлагане на дела

Заповед № 41/10.03.2020 г. 

 
РС Крумовград

Заповед № 22/11.03.2020 г.

16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.

ОС Пазарджик

Разпореждане № 161/17.03.2020 г.

Разпореждане №156/16.03.2020 г.

Разпореждане № 150/12.03.2020 г.

16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
РС Пазарджик

Заповед № 294/31.03.2020 г.

Заповед №292/16.03.2020 г.

Заповед № 288/16.03.2020 г.

Заповед № 279/11.03.2020 г. и Протокол от Общото събрание на съдиите в РС- Пазарджик от 11.03.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
РС Пещера Заповед № 123/12.03.2020 г. от 16.03.2020 г. до 27.03.2020 г.
РС Панагюрище

Заповед № 34/12.03.2020 г.

Решение ще бъде взето след съвещание на административните ръководители на районните съдилища от Пазарджишки съдебен район

от 13.03.2020 г. до 27.03.2020 г.
РС Велинград

Заповед № 35/16.03.2020 г.

Заповед №33/12.03.2020 г.

от 13.03.2020 г. до 27.03.2020 г.
ОС Смолян

Заповед № 133/16.03.2020 г.

Заповед №127/12.03.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г.
РС Смолян

Заповед №95/18.03.2020 г.

Заповед №94/16.03.2020 г.

Съобщение

Заповед №93/13.03.2020 г.

Заповед №92/12.03.2020 г.

 

от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.

РС Мадан

Заповед № РД - 09-98/30.03.2020 г.

Заповед № РД-09-82/20.03.2020 г.

Заповед № РД-09-79/12.03.2020 г.

Заповед №РД-09-80/13.03.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 21.04.2020 г.
РС Златоград Заповед №25/12.03.2020 г. до 10.04.2020 г.
РС Девин

Заповед № 62/11.03.2020 г.

от 11.03.2020 г. до 11.04.2020 г.
РС Чепеларе

Заповед № 64/12.03.2020 г.

Писмо от 12.03.2020 г.

 
ОС Стара Загора

Заповед № 264/11.03.2020 г.

Заповед № 263/11.03.2020 г.

в срок от един месец, считано от 10.03.2020 г.
РС Стара Загора

Заповед №48/16.03.2020 г.

Заповед № 44/11.03.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
РС Казанлък Заповед № 41/12.03.2020 г. от 13.03.2020 г. до 03.04.2020 г.
РС Раднево

Заповед № 123/26.03.2020 г.

Заповед № 118/17.03.2020 г.

Заповед № 105/16.03.2020 г.

Заповед №94/10.03.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
РС Чирпан Заповед № 46/10.03.2020 г. в срок до един месец
РС Гълъбово Заповед № РД-13-50/11.03.2020 г. от 12.03.2020 г. до 10.04.2020 г.
ОС Хасково

Заповед № АД-83/16.03.2020 г.

Заповед № АД-85/16.03.2020 г.

Заповед № АД-78/11.03.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
РС Хасково Заповед №АД-42/11.03.2020 г. от 12.03.2020 г. до 10.04.2020 г.
РС Свиленград

Заповед № 111/17.03.2020 г.

Заповед №105/16.03.2020 г.

Заповед № 97/11.03.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
РС Димитровград Заповед № РД-13-90/11.03.2020 г. до 10.04.2020 г.
РС Харманли

Заповед № 60/11.03.2020 г.

Заповед № 62/11.03.2020 г.

от 12.03.2020 г. до 27.03.2020 г.
РС Ивайловград Заповед № 64/11.03.2020 г. от 16.03.2020 г. до 10.04.2020 г.
Адм. съд София-град

Заповед № А3-25/11.03.2020 г.

от 11.03.2020 г. до 10.04.2020 г.
Адм. Съд София-област Заповед № 201/11.03.2020 г. от 16.03.2020 г. в едномесечен срок
Адм. Съд Благоевград

Заповед № РД-13-38/10.03.2020 г.

Заповед № РД-13-36/10.03.2020 г.

от 13.03.2020 г. до 10.04.2020 г.
Адм. Съд Бургас

Заповед № РД-12-121/11.03.2020 г.

Заповед № РД-12-120/11.03.2020 г.

срок от един месец
Адм. Съд Варна

Заповед № РД-0126/11.03.2020 г.

Заповед № РД-0125/11.03.2020 г.

Заповед № РД-0113/05.03.2020 г.

 
Адм. Съд В.Търново Няма отложени дела  
Адм. Съд Видин

Заповед № 10/11.03.2020 г.

Заповед № 9/10.03.2020 г.

 
Адм. Съд Враца

Заповед № 5-1-24/11.03.2020 г.

Разпореждане № 18/10.03.2020 г.

Заповед № 5-1-23/09.03.2020 г.

от 12.03.2020 г. до 31.03.2020 г.
Адм. Съд Габрово

Заповед № РД-06-19/10.03.2020 г.

11.03.2020 г. - 10.04.2020 г.
Адм. Съд Добрич Заповед № РД-12-42/10.03.2020 г. в срок от един месец
Адм. Съд Кърджали Заповед № РД-11-9/10.03.2020 г. от 11.03.2020 г. до отмяна на заповедта
Адм. Съд Кюстендил Заповед № РД-12-39/13.03.2020 г. от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г.
Адм. Съд Ловеч Заповед №0077/11.03.2020 г. препоръчва в срок до един месец от датата на настоящата заповед, да не се разглеждат дела
Адм. Съд Монтана

Заповед №35/16.03.2020 г.

Заповед №34/16.03.2020 г.

Заповед №33/16.03.2020 г.

Заповед №32/16.03.2020 г.

Заповед №31/16.03.2020 г.

Заповед №30/16.03.2020 г.

Заповед №29/16.03.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
Адм. Съд Пазарджик

Заповед № РД - 08-41/10.03.2020 г.

Заповед № РД -08-43/11.03.2020 г.

от 11.03.2020 г. до 10.04.2020 г.
Адм. Съд Перник Няма отложени дела  
Адм. Съд Плевен Заповед № 39/10.03.2020 г. от 11.03.2020 г. до 10.04.2020 г.
Адм. Съд Пловдив

Заповед № РД-221/16.03.2020 г.

Заповед № 207/10.03.2020 г.

Заповед № 209/11.03.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г.

 

Адм. Съд Разград Заповед № РД-08/022/11.03.2020 г. до 10.04.2020 г., включително
Адм. Съд Русе Заповед № РД-06-120/10.03.2020 г. от 12.03.2020 г. до 10.04.202о г.
Адм. Съд Силистра  Заповед № 84/10.03.2020 г. до 10.04.2020 г.
Адм. Съд Сливен Заповед №РД-13-68/16.03.2020 г. от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
Адм. Съд Смолян Заповед № 51/10.03.2020 г. 10.04-2020 г.
Адм. Съд Ст.Загора Заповед № РД-39/12.03.2020 г. В периода 16.03-31.03.2020 г.
Адм. Съд Търговище

Заповед № РД - 10-29/31.03.2020 г.

Заповед № РД - 10-28/30.03.2020 г.

Заповед № РД-10-23/16.03.2020 г.

Заповед № РД - 10 - 22/ 13.03.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
Адм. Съд Хасково Разпореждане № РД 12-110/10.03.2020 г. 31.03.2020 г.
Адм. Съд Шумен

Заповед № РД-11-65/16.03.2020 г.

Заповед №РД-11-44/13.03.2020 г.

Заповед №РД-11-43/11.03.2020 г.

от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
Адм. Съд Ямбол Заповед №РД-12-48/10.03.2020 г. от 11.03.2020 г. до 10.04.2020 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд