Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази положително становище по проект на решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот в гр. Кърджали

12 март 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище относно проект на решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост, представляващ самостоятелно обособена част – сутерен, в четириетажна сграда в гр. Кърджали, на Националния осигурителен институт, с изричното изискване входът за граждани и служители на НОИ до помещенията в сутерена, както и за извършване на съответните строително-монтажни работи да бъде осъществяван през входа от западната страна на сградата. В същата сграда се помещава Административен съд – Кърджали.

Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да уведоми Министерството на регионалното развитие и благоустройството за взетото решение.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд