Пресцентър
Дни на отворените врати

2019 г.

ПОБЕДИТЕЛ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ

НА ТЕМА "ОТКРОВЕНО ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ"

ОБЯВЕН ОТ ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 7/28.03.2019 г.

 

Иван Дончев Мусеров - ученик от XII клас на Професионална гимназия по механотехника "Проф. Цветан Лазаров", гр. Пловдив

 

Грамоти и поощрителни награди получават:

Ева Христова Обесникова - ученичка от XII  клас на Гимназия с преподаване на чужди езици "Йордан Радичков", гр. Видин

Георги Живков Жечев - ученик от XII  клас на Средно училище за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски", гр. Варна

Благодарствено писмо от учениците от 10 клас на СУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Смолян

 

Инициативата „Ден на отворените врати” в органите на съдебната власт се провежда под надслов "Открито за съдебната власт"

График за 2019 година

СЪДИЛИЩА ДАТА ПРОКУРАТУРИ Дата
ВКС 04.10.2019 г.

ВКП

Среща със студенти и ученици, лекция относно статута и правомощията на ВКП/ВАП пред студенти и ученици

15-19.04.2019 г.

ВАС

Състезание по данъчно право за студенти и открито упражнение по право на ЕС със студенти от УНСС

20 и 21 април 2019 г.

ВАП

Среща със студенти и ученици, лекция относно статута и правомощията на ВКП/ВАП пред студенти и ученици

15-19.04.2019 г.
   

НСлС

Среща с ученици от гимназиален етап, на които да им бъдат показани помещенията за разпит, бусове с мобилни лаборатории и местата за снемане на отпечатъци

15-19.04.2019 г.

АС София

"Второинстанционно наказателно производство - принципи и възможности"

"Съдът като институционален образ на справедливостта - аспекти на обществените възпрятия"

11.10.2019 г.

АП  София

"Ролята на апелативните прокуратури като органи на съдебната власт"

10.10.2019 г.

Соф. градски съд

"60 години Софийски градски съд"

11.04.2019 г. СГП  
АдмС София-град      

Соф. районен съд

"Достъп до правосъдие"

21.05.2019 г. СРП 16.04.2019 г.
Соф. окръжен съд  

ОП София

"Ролята на прокурора като орган на съдебната власт"

11.10.2019 г.

АдмС София област

"Предизвикателствата пред Административен съд - София-област след влезлите в сила от 01.01.2019 г. промени в АПК"

23.04.2019 г.    
РС Ихтиман   РП Ихтиман 16.04.2019 г.

РС Пирдоп

"Съдебната власт отблизо. Публично разпределение на делата"

09.05.2019 г. РП Пирдоп 05.06.2019 г.

РС Своге

"Съдебната власт и младите хора в отворен и свободен диалог"

16.04.2019 г.

РП Своге

"Съдебната власт и младите хора в отворен и свободен диалог"

16.04.2019 г.

РС Сливница 

"Насилието в училище"

"Запознаване с опасностите в интернет пространството"

"Системата на правораздаването в България"

19.04.2019 г.

РП Сливница

"Насилието в училищата.

Запознаване с опасностите в интернет пространството.

Системата на правораздаването в България"

19.04.2019 г.
РС Елин Пелин 10.05.2019 г. РП Елин Пелин  

РС Ботевград

"Престъпления против народното здраве и околната среда - наркотици и техните аналози. Наказателно производство - досъдебна и съдебна фаза."

20.09.2019 г. PП Ботевград  

РС Етрополе

"Наказателно-правни аспекти на младежката престъпност"

12.04.2019 г.

РП Етрополе

"Наказателно-правни аспекти на младежката престъпност"

12.04.2019 г.

РС Самоков

"Законът и младите хора"

16.04.2019 г. РП Самоков  

РС Костинброд

"Органи на съдебната власт, съдебно производство - наказателни дела. Създаване, развитие и перспективи пред наказателното правораздаване."

15.04.2019 г.

РП Костинброд

"Органи на съдебната власт, съдебно производство - наказателни дела. Създаване, развитие и перспективи пред наказателното правораздаване."

15.04.2019 г.
ОС Благоевград "Открито за съдебната власт. Опознай съда отвътре - ден на правата на човека и свободата да избираш" 10.12.2019 г. ОП Благоевград  
АдмС Благоевград 16.04.2019 г.    

РС Благоевград

"Опознай съда отвътре - Ден на правата на човека"

10.12.2019 г. РП Благоевград 16.04.2019 г.

РС Сандански

"Престъпления против личността - телесни повреди"

16.04.2019

РП Сандански

"Престъпления против собствеността"

16.04.2019 г.

РС Петрич

"Съдът отблизо"

01.11.2019 г. РП Петрич  
РС Разлог 12.04.2019 г. РП Разлог 22.04.2019 г.

РС Гоце Делчев

"Да защитаваме правата си, като същевременно спазваме задълженията си"

15.04.2019 г. РП Гоце Делчев  
ОС Видин 16.05.2019 г. ОП Видин  

АдмС Видин

"За правосъдието в един ден"

16.04.2019 г.    

РС Видин

"Да опознаем дейността на съда"

23.03.2019 г. РП Видин  
РС Белоградчик 25.10.2019 г. ТО Белоградчик към РП Видин  
РС Кула 19.04.2019 г. ТО Кула към РП Видин  

ОС Враца

"Права и задължения в съдебния процес"

10.12.2019 г.

ОП Враца

 

АдмС Враца

"Компетентност на административните съдилища"

05.06.2019 г.    
РС Враца 16.04.2019 г. РП Враца  

РС Козлодуй

"Как да защитим правата си чрез съдебните институции"

16.04.2019 г. РП Козлодуй  
РС Мездра 12.04.2019 г.

РП Мездра

"Децата и компютърните престъпления"

23.04.2019 г.
РС Оряхово 16.04.2019 г. РП Оряхово  
РС Бяла Слатина 16.04.2019 г.

РП Бяла Слатина

"Конституция на Република България. Система на държавните органи. Съдебната власт - понятие, разграничение от другите държавни органи. Органи на съдебната власт - съд, прокуратура, следствие. Конституционни принципи на правосъдие"

16.04.2019 г.

ОС Кюстендил

"Как да защитим правата си чрез съдебните институции. Достъп до правосъдие"

15.03.2019 г.

ОП Кюстендил

"Представяне на професиите прокурор и следователи и запознаване със статута на магистратите. Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Детско насилие."

28.02.2019 г.

15.03.2019 г.

АдмС Кюстендил 09.05.2019 г.    
РС Кюстендил 15.03.2019 г.

РП Кюстендил

Симулиран процес по наказателно дело с участие на ученици от учебни заведения на територията на гр. Кюстендил

15.03.2019 г.

РС Дупница

"140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция"

01.03.2019 г.

РП Дупница

"Правосъдието отвътре - запознаване с организацията на работа в прокуратурата и функциите на прокурорите"

16.04.2019 г.

ОС Монтана

"Запознаване на гражданите с дейността на съда. Демонстрация на случайното разпределение на делата. Срещи с ученици от гимназиалните класове. Председател на съда за един ден."

15.04.2019 г. ОП Монтана  

АдмС Монтана

"Административното правосъдие - запознаване с работата на Административен съд - гр. Монтана"

07.06.2019 г.    

РС Монтана

16.04.2019 г.

РП Монтана

"Информирано гражданско общество - основен способ за превенция и противодействие срещу престъпността"

17.05.2019 г.
РС Лом 12.04.2019 г. РП Лом  
РС Берковица 22.04.2019 г.

РП Берковица

"Структура на съдебната власт. Представяне на професията прокурор"

22.04.2019 г.
ОС Перник октомври 2019 г. ОП Перник октомври 2019 г.
АдмС Перник 16.04.2019 г.    
РС Перник октомври 2019 г. РП Перник октомври 2019 г.
РС Радомир
„Домашното насилие“
16.04.2019 г. РП Радомир  
РС Трън 17.05.2019 г. ТО Трън към РП Перник  

РС Брезник

"Съдът отблизо"

19.04.2019 г. ТО Брезник към РП Перник  

АС Пловдив

"140 години Окръжен съд - Пловдив"

16.04.2019 г.

АП Пловдив

Срещи със студенти и ученици, представяне на професията "прокурор", функциите на съдебната власт, Конституцията на Република България, както и решаване на казус от студентите.

15-19.04.2019 г.

ОС Пловдив

"140 години Окръжен съд - Пловдив"

16.04.2019 г.

ОП Пловдив

Срещи със студенти и ученици, представяне на професията "прокурор", функциите на съдебната власт, Конституцията на Република България, както и решаване на казус от студентите.

15-19.04.2019 г.

АдмС Пловдив

"Съдът отблизо - фокус: Съдебна администрация - функции и организация на работния процес"

18.10.2019 г.    

РС Пловдив

"140 години Окръжен съд - Пловдив"

16.04.2019 г.

РП Пловдив

Срещи със студенти и ученици, представяне на професията "прокурор", функциите на съдебната власт, Конституцията на Република България, както и решаване на казус от студентите.

15-19.04.2019 г.
РС Асеновград 12.04.2019 г. РП Асеновград 11.04.2019 г.

РС Карлово

"Наркотикът - въпрос на свободен избор или лесен начин да загубиш свободата си"

19.04.2019 г. РП Карлово 04.12.2019 г.

РС Първомай

16.04.2019 г. РП Първомай  

ОС Пазарджик съвместно с Районен съд - Пазарджик

"Кръгла маса: Представяне на способа "Медиация" в рамките на честването на 140-тата годишнина от създаването на Окръжен съд - Пазарджик и във връзка със създаване на Център по Медиация

 

18.04.2019 г. ОП Пазарджик  

АдмС Пазарджик

"Да напишем история..."

14.11.2019 г.    

РС Пазарджик съвместно с Окръжен съд - Пазарджик

Представяне на способа "Медиация" пред адвокати, ученици от ПГИМ - Пазарджик и граждани, като част от честването на 140-та годишнина от създаването на Окръжен съд - Пазарджик

18.04.2019 г. РП Пазарджик  
РС Пещера 19.04.2019 г.

РП Пещера

"Разпределение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Правомощия на прокуратурата."

16.04.2019 г.

РС Панагюрище

"Как да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове услуги"

16.04.2019 г. РП Панагюрище  

РС Велинград

"Какви са правата на непълнолетните и начините за тяхното упражняване"

11.10.2019 г. РП Велинград  

ОС Стара Загора

"Везните на Темида - нужни и днес"

28.03.2019 г. ОП Стара Загора  

АдмС Стара Загора

"140 години от приемането на Търновската конституция"

16.04.2019 г.    

РС Стара Загора

"140 години от приемането на Търновската конституция. Празник на юридическата общност"

16.04.2019 г. РП Стара Загора  
РС Казанлък 16.04-2019 г. РП Казанлък 16.04.2019 г.
РС Раднево 16.04.2019 г. РП Раднево  

РС Чирпан

"Представяне на професията "съдия" и "прокурор"

16.04.2019 г. РП Чирпан  

РС Гълъбово

"Достъп до правосъдие и прозрачност в работата на съдебната система"

16.04.2019 г. РП Гълъбово  
ОС Смолян съвместно с Районен съд - Смолян и Районна прокуратура - Смолян  

ОП Смолян съвместно с Административен съд - Смолян

 

22.04.2019 г.
АдмС Смолян 19.04.2019 г.    

РС Смолян съвместно с Окръжен съд - Смолян и Районна прокуратура - Смолян

"Съдът отваря врати за малки, големи и още по големи"

29.03.2019 г. РП Смолян съвместно с Окръжен съд - Смолян и Районен съд - Смолян  

РС Мадан

"Съдебната система - позната и достъпна за гражданите"

23.04.2019 г. ТО Мадан към РП - Смолян  

РС Златоград

"Домашно насилие",

"Съдебната власт и младите хора в отворен и свободен диалог"

25.10.2019 г. РП Златоград 25.10.2019 г.

РС Девин

"Как да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги."

05.12.2019 г.  РП Девин  
РС Чепеларе 16.04.2019 г. ТО Чепеларе към РП  Смолян  
ОС Кърджали 30.05.2019 г. ОП Кърджали  
АдмС Кърджали

16.04.2019 г.

29.11.2019 г.

   

РС Кърджали

"Как може да защитим правата си чрез съдебните институции? Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие"

19.04.2019 г. РП Кърджали  

РС Момчилград

"Професия съдия"

21.06.2019 г. РП Момчилград  
РС Ардино 16.04.2019 г. ТО Ардино към РП Кърджали  

РС Крумовград

"Запознаване на гражданите с дейността на съдиите и съдебните служители."

16.04.2019 г.  РП Крумовград  

ОС Хасково съвместно с Районен съд - Хасково

"Председател на съда за един ден"

"Провеждане на симулативен процес с участието на ученици - участници в Образователната програма "Съдебната власт - информиран избор и граждански доверие. Отворени съдилища и прокуратури"

"Провеждане на симулативен разпит на дете жертва и/или свидетел на престъпление или насилие в "Синя стая"

16.04.2019 г.

17.04.2019 г.

18.04.2019 г.

ОП Хасково  

АдмС Хасково

04.06.2019 г.    
РС Хасково съвместно с Окръжен съд - Хасково   РП Хасково  
РС Свиленград

16.04.2019 г.

28.10.2019 г.

РП Свиленград  
РС Димитровград 17.04.2019 г. РП Димитровград  
РС Харманли 26.04.2019 г. РП Харманли  
РС Ивайловград 17.05.2019 г. РП Ивайловград  
АС  Велико Търново съвместно с Окръжен съд - Велико Търново, с Районен съд - Велико Търново, във взаимодействие с Апелативна прокуратура - Велико Търново, Окръжна прокуратура - Велико Търново и Районна прокуратура - Велико Търново, по теми: "Запознаване с отделните служби в съдилищата и прокуратурите, техните функции и специфика на работа", "Запознаване с професиите "съдия", "прокурор" и "следовател", "Превенция на домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите", "Децата и компютърните престъпления", "Употреба и разпространение на наркотични вещества", "Трафик на хора", "Основни понятия за противоправно поведеие и престъпление", "Етапи на досъдебното и съдебното производство", "Модерни системи за видеоконферентна връзка в апелативните съдилища" 12.04.2019 г.

АП  Велико Търново съвместно с Окръжна прокуратура - Велико Търново и Районна прокуратура - Велико Търново

Представяне работата на прокуратурата, професията "прокурор", какво е престъпление и модели на противоправно поведение, опасни игри, опасностите в интернет (за ученици от трети и четвърти клас).

"В кориците на делото" - запознаване с етапите на досъдебното и съдебно производство. Провежда се съвместно със студентите прово ЮФ на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий".

Професиите "прокурор" и "съдия". Среща-дискусия с ученици 9-11 клас.

Запознаване с отделните служби в прокуратурите и в съдилищата, техните функции, специфика на работа.

Изложба-архивни документи и тематични дискусии.

12.04.2019 г.
ОС Велико Търново 12.04.2019 г. ОП Велико Търново 12.04.2019 г.
АдмС Велико Търново 08.11.2019 г.    
РС Велико Търново 12.04.2019 г. РП Велико Търново 12.04.2019 г.

РС Горна Оряховица 

"Правната информираност, справедливостта и моралните аспекти на правото"

16.04.2019 г. РП Горна Оряховица
 
 

РС Свищов

"Да опознаем дейността на съда"

16.04.2019 г. РП Свищов  
РС Павликени 16.05.2019 г. РП Павликени  

РС Елена съвместно с РП - Елена

"Съдебната власт отблизо"

12.04.2019 г. РП Елена 12.04.2019 г.

ОС Габрово

"60 години окръжен съд - Габрово"

16.04.2019 г. ОП Габрово  
АдмС Габрово      
РС Габрово 19.04.2019 г. РП Габрово  
РС Дряново 16.04.2019 г. ТО Дряново към РП Габрово  
РС Севлиево 15.04.2019 г. и 16.04.2019 г. РП Севлиево  
РС Трявна 19.04.2019 г. ТО Трявна към РП Габрово  

ОС Ловеч "140 години Конституционализъм в България"

"Медиацията - помощник на гражданите, бизнеса и съдопроизводството"

16.04.2019 г.

11.10.2019 г.

ОП Ловеч  

АдмС Ловеч

"Всичко за администртивен съд -  Ловеч"

20,21 и 22 февруари 2019 г.    

РС Ловеч

"Децата, съдът и съдебната власт"  

"140 години правосъдие"

 

16.04.2019 г.

29.11.2019 г.

РП Ловеч  

РС Тетевен

"Европейския ден за гражданско правосъдие"

26.02.2019 г.

25.10.2019 г.

РП Тетевен  
РС Троян 16.04.2019 г. РП Троян  

РС Луковит

"120 години Луковит град и 137 години Луковитски районен съд"

16.04.2019 г. РП Луковит  
ОС Плевен съвместно с РС - Плевен 16.04.2019 г. ОП Плевен  
АдмС Плевен 16.04.2019 г.    
РС Плевен 16.04.2019 г. РП Плевен  
РС Левски 19.04.2019 г. РП Левски  
РС Никопол 15.03.2019 г. РП Никопол  

РС Червен бряг

"Съдебната власт в България - минало, настояще и бъдеще"

16.04.2019 г. РП Червен бряг  

РС Кнежа

"Запознаване с работата на магистратите и съдебните служители"

19.04.2019 г. РП Кнежа  

ОС Русе

"Един ден в съда"

24.10.2019 г. ОП Русе  

АдмС Русе

"140 години от приемането на Търновската конституция"

16. 04.2019 г.    

РС Русе

"Законът и ние"

14.11.2019 г. РП Русе  
РС Бяла  18.04.2019 г. РП Бяла   

Апелативен съд - Варна съвместно с Апелативна прокуратура - Варна

"140 години от приемането на първата българска Конституция"

12.04.2019 г. АП  Варна 12.04.2019 г.

ОС Варна

"Седмица на правото" съвместно с факултет "Правни науки" - Икономически университет - Варна

16.04.2019 г.

15-19.04.2019 г.

ОП Варна  

АдмС Варна

"Съдът и младите хора в отворен и толерантен диалог"

15.11.2019 г.    
РС Варна 16.04.2019 г. РП Варна  
РС Провадия   РП Провадия  
РС Девня 16.04.2019 г. РП Девня  
ОС Добрич
 
24.04.2019 г. ОП Добрич  
АдмС Добрич 30.10.2019 г.    
РС Добрич 16.04.2019 г. РП Добрич  
РС Каварна 22.05.2019 г. РП Каварна  

РС Балчик

"Съдебната власт - понятие, разграничаване от другите държавни органи. Органи на съ дебната власт - съд, прокуратура, следствие"

30.09.2019 г. РП Балчик  

РС Тервел

"Съдебната власт - структура и правораздаване"

 

11.10.2019 г.

ТО Тервел към РП Добрич  

РС Генерал Тошево

"Трафик на хора"

"Децата и компютърните/ кибер престъпления"

 

12.04.2019 г.

22.11.2019 г.

РП Генерал Тошево  

ОС Шумен

"140 години Българска конституция, 140 години независима съдебна власт"

16 - 17.04.2019 г. ОП Шумен  

АдмС Шумен

"Административно правораздаване в близост до гражданите"

16.04.2019 г.    

РС Шумен

"Прозрачна и ефективна съдебна система"

12.04.2019 г. РП Шумен  
РС Нови Пазар 12.04.2019 г. РП Нови Пазар  

РС Велики Преслав

"Участие на непълнолетни в наказателния процес - извършители и пострадали от престъпление - в частност престъпление по чл. 191, ал. 3, във връзка с ал. 1 от НК - непълнолетно лице, което без да е сключило брак, заживява на съпружески начала с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст"

16.04.2019 г. РП Велики Преслав  
ОС Разград 12.04.2019 г. ОП Разград  

АдмС Разград

"Знаем и отговорите на някои най-важни въпроси?"

16.04.2019 г.    
РС Разград 16.04.2019 г. РП Разград  

РС Кубрат

"Търновската конституция - основополжник на модерната българска държава"

16.04.2019 г. РП Кубрат  

РС Исперих

"Съдът отблизо"

"Ден за борбата срещу детската агресия и насилието в училище"

15.04.2019 г.

14.10.2019 г.

РП Исперих
 
 
ОС Търговище 08.04 - 12.04.2019 г. ОП Търговище  
АдмС Търговище 27.09.2019 г.    

РС Търговище

"Конституцията като основен закон на държавата"

15.04.2019 г. РП Търговище  
РС Попово 07.06.2019 г. РП Попово  

РС Омуртаг

"Да опознаем дейността на съда"

15.04.2019 г. РП Омуртаг  
ОС Силистра посветен на празника на града "Кръстовден" 13.09.2019 г. ОП Силистра
 
 
АдмС Силистра
„140 години от приемането на Търновската конституция - една от най-демократичните за своето време“
16.04.2019 г.    

РС Силистра

"Органите на съдебната власт гарант за укрепване на законността в търсене на истината и отстояване на справедливостта"

14.06.2019 г. РП Силистра  

РС Дулово

"140 години Търновска конституция"

16.04.2019 г. РП Дулово  

РС Тутракан

"140 години Българска конституция"

15.04.2019 г. РП Тутракан  
АС  Бургас 15.05.2019 г. АП  Бургас 11.04.2019 г.
ОС Бургас съвместно с Районен съд - Бургас 16.04.2019 г. ОП Бургас 11.04.2019 г.
АдмС Бургас 16.04.2019 г.    
РС Бургас съвместно с Окръжен съд - Бургас 16.04.2019 г. РП Бургас 11.04.2019 г.

РС Карнобат

"Медиацията като способ за решаване на съдебни спорове"

16.04.2019 г. РП Карнобат  
РС Поморие 25.04.2019 г. РП Поморие  

РС Айтос

Конкурс за рисунка на тема "Съдът през очите на един шестокласник"

19.04.2019 г. РП Айтос  
РС Малко Търново 19.04.2019 г. РП Малко Търново  

РС Несебър

"Езикът на омразата и съдебният език на правосъдието"

23.05.2019 г. РП Несебър 12.04.2019 г.
РС Царево 12.04.2019 г. РП Царево  

РС Средец съвместно с Районна прокуратура - Средец

"Запознаване с дейността на съд и прокуратура"

16.04.2019 г. РП Средец съвместно с Районен съд - Средец  
ОС Сливен 29.03.2019 г. ОП Сливен 28.02.2019 г.

АдмС Сливен

"Структура и функция на съда. Що е административно правосъдие? Компетентност на административните съдилища в Република България"

16.04.2019 г.    
РС Сливен 29.03.2019 г. РП Сливен 28.02.2019 г.
РС Котел 10.05.2019 г. РП Котел 28.02.2019 г.
РС Нова Загора 29.03.2019 г. РП Нова Загора  
ОС Ямбол 16.04.2019 г. ОП Ямбол 16.04.2019 г.

АдмС Ямбол

"Що е административно правосъдие? Върховен административен съд. Компетентност на административните съдилища в Република България. Административно нарушение - престъпление ли е то? Последици от административните нарушения, административните наказания. Практически насоки и поведение на учениците в често срещани житейски ситуации, в които се изискват минимални правни познания."

16.04.2019 г.    

РС Ямбол

16.04.2019 г. РП Ямбол 16.04.2019 г.

РС Елхово

16.04.2019 г. РП Елхово  
РС Тополовград 19.04.2019 г. ТО Тополовград към РП  Ямбол  

Военно-апелативен съд

"140 - години военно правосъдие"

21.11.2019 г. ВАпП  
ВС София 16.04.2019 г. ВОП София  
ВС Пловдив 24.04.2019 г. ВОП Пловдив  

ВС Сливен

"140 г. от създаването на първите военни съдилища в Република България. Военните съдилища като специализирани съдилища в системата на съдилищата от общата юрисдикция. Място, значение и роля на Военен съд - Сливен в съвременното военно правораздаване."

12.04.2019  г. ВОП Сливен  
АпСпНС   АпСпП  
СпНС   СпП  

 

ВСС 07.06.2019 г.
ИВСС  

НИП

"Ден на самоуправлението в НИП"

08.11.2019 г.

 

 

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд