Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС предостави права за вземане на решения на комисиите „Бюджет и финанси“ и „Управление на собствеността“ за периода на обявеното извънредно положение в страната

16 март 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи комисия „Бюджет и финанси“, в състав не по-малко от четирима нейни членове, извън правомощията делегирани й с решения на Пленума на ВСС по т. 12 по протокол № 2/24.01.2019 г. и т. 8 от протокол № 3/07.02.2019 г., в периода на обявеното извънредно положение в страната до 13.04.2020 г. когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС, да взема решения, свързани с плащания и с финансирането на органите на съдебната власт, и взаимоотношенията с компетентните държавни органи, във връзка с бюджета на съдебната власт. Упълномощи и комисия „Управление на собствеността“, също в състав не по-малко от четирима нейни членове, да взема решения, свързани с упражняване на правомощията й, предвидени в чл. 18 от Правилника за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, за същия период.

Пленумът на Висшия съдебен съвет реши Комисията по правни въпроси да не изразява становище в рамките на съгласувателни процедури по нормативни актове от името на Пленума през времето на извънредното положение в страната.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд