Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет спря провеждане на конкурсите за младши прокурори в районните прокурори и младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури

16 март 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет спря провеждането на конкурса за младши прокурори в районните прокуратури, както и за конкурса за младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури, обявени с решения на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 03/29.01.2020 г., до изтичане срока на обявеното извънредно положение. Отлага се провеждането на писмения изпит в конкурса за младши прокурори, насрочен за 11 април 2020 г., поради попадане в срока на обявеното извънредно положение. Отлага се и провеждането на писмения изпит в конкурса за младши следователи, насрочен за 25 април 2020 г. поради недостатъчен срок за техническото му обезпечаване.

Датата, часът и мястото на провеждане на писмените изпити по горепосочените конкурси, съгласно чл. 180, ал. 2, т. 4 от ЗСВ ще бъдат обявени с последващо решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и ще бъдат обнародвани в Държавен вестник.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд