Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС отложи провеждането на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

16 март 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи провеждането на събеседването с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители на следните органи на съдебната власт за Окръжна прокуратура – Ямбол; Районна прокуратура – Карнобат; Окръжна прокуратура – Стара Загора и Окръжна прокуратура – Враца.

Новите дати ще бъдат обявени с последващо решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, след изтичане на срока на обявеното извънредно положение.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд