Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допуска поправка на очевидна фактическа грешка

19 февруари 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допуска, на основание чл. 36, ал. 5 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, поправка на очевидна фактическа грешка в решение по т. 32 от Протокол № 4/05.02.2020 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, като в Класификатора на длъжностите в администрацията на Прокуратура на Република България, на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ, в сила от 01.01.2020 г., на ред 36 числото „2 137“ да се чете „2 173“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд