Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение за обнародване в Държавен вестник

16 март 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение, с откритите, с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 09/11.03.2020г., процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, да се обнародват в Държавен вестник, след изтичане на срока на обявеното извънредно положение.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд