Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, определи изпълняващ функциите „административен ръководител“ в две прокуратури

16 март 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, определи на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Надежда Трайчева Желева - административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Габрово, за изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Габрово, считано от 19.03.2020 г. и Мария Божидарова Стоянова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Елин Пелин, за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Елин Пелин, считано от 26.03.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд