Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи трима прокурори от заемана длъжност, поради настъпили условия за пенсиониране

16 март 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи , на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Йорданка Антонова Антонова от заеманата длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Плевен, считано от 24.03.2020 г., Николай Димитров Цветков от заеманата длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Перник“, считано от 25.03.2020 г. и Галина Щерева Радева от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Пловдив“, считано от 06.04.2020 г.

Освобожденията са по повод навършването на 65-годишна възраст на магистратите и по депозирани от тях заявления.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд