Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет разкри една щатна бройка за длъжност „главен експерт-криминалист в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба

16 март 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет разкри, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ щатна бройка за длъжност „главен експерт-криминалист (техническо изследване на информационни и комуникационни устройства)“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба. Мотивите за разкриването са, че към настоящия момент в щата на отдел „Криминалистика“ няма утвърдена такава щатна бройка и е необходимо да бъде разкрита, за да се избегне колизия на дейностите.

Щатната бройка ще бъде финансово обезпечена за сметка на утвърдения бюджет на ПРБ за 2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд