Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отмени всички насрочени дисциплинарни производства в срок до 13 април 2020 г.

16 март 2020 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отмени всички насрочени дисциплинарни производства до 13.04.2020 г., като след изтичане на периода на извънредно положение, съответния дисциплинарен състав ще уведоми страните за новата дата.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд