Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Форум за дигитално правосъдие

Доклад от Георги Бошнаков - главен експерт в отдел „Информационно обслужване“, дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в Администрацията на ВСС, от участие в среща на експертна група за развитие на Форума за дигитално правосъдие на Европейската мрежа на съдебните съвети

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд