Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПК на ВСС отложи провеждането на събеседване с допуснатите кандидати в процедура за избор на адм. ръководител – окръжен прокурор на ОП – Добрич

08 април 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи с 10 гласа „За“ и нито един глас „Против“, провеждането на насроченото за 22.04.2020 г. събеседване с допуснатите кандидати – Пламен Николов – прокурор в ОП – Добрич, Радослав Бухчев – прокурор в ОП – Добрич и Станислав Георгиев – следовател в СлО в ОП – Добрич,  в процедура за избор на административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Добрич, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 13/08.05.2019 г. (обн. ДВ, бр. 40/17.05.2019 г.), като нова дата ще бъде определена с последващо решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, след изтичане на срока на обявеното извънредно положение.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд