Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши на място в по-горен ранг шестима магистрати

08 април 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ - Жасмина Стойчева Колева - прокурор в Районна прокуратура – Варна, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, Цветанка Валентинова Асенова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Благоевград, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС“, Павел Хайк Манукян - прокурор в Районна прокуратура – Айтос, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, както и Антоанета Иванова Маркова - прокурор в Районна прокуратура – Бургас, Пламен Митков Славов и Яница Николова Колева - прокурори в Районна прокуратура – Сливен, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд