Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие статистически данни за разследваните досъдебни производства през 2019 година

08 април 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие, на основание чл. 30, ал. 5, т. 13 от ЗСВ статистически данни за разследваните досъдебни производства през 2019 г. в Национална следствена служба, следствените отдели при окръжните прокуратури, Специализираната прокуратура и Софийска градска прокуратура, като информацията ще бъде публикувана на интернет страницана на ВСС в раздел „Статистика“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд