Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПК на ВСС предлага „замразяване“ на заплатите до 31.12.2020 г. на магистратите и лицата по чл. 29, ал. 2, по чл. 51, ал. 1 и ал. 2, и по чл. 218, ал. 1 от ЗСВ

08 април 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, по предложение на Иван Гешев - главен прокурор на Република България,  предлага на Пленума на ВСС на основание чл. 30, ал. 2, т. 10 от ЗСВ да вземе решение да не се актуализират до 31.12.2020 г. основните месечни възнаграждения на лицата по чл. 29, ал. 2, по чл. 51, ал. 1 и ал. 2, по чл. 218, ал. 1 от ЗСВ, както и основните месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение да предложи на Пленума на ВСС, на основание чл. 30, ал. 2, т. 20 от ЗСВ да отправи препоръка към административните ръководители на органите на съдебната власт да се възползват от правомощията си по чл. 7, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на магистратите и съдебните служители и без тяхното съгласие, съобразно утвърден график, с цел осигуряване на нормалното протичане на работния процес в органите на съдебната власт, както и препоръки да предоставят целия платен годишен отпуск на всички магистрати и съдебни служители, на които предстои пенсиониране до 31.12.2020 г.

Настоящата безпрецедедентна ситуация изисква борба с всички налични ресурси за ограничаване разпространението на заразата COVID - 19, водеща неизбежно до негативни икономически последици, което изисква финансова дисциплина и солидарност. Разрастващата се пандемия изисква вземането на необходими мерки, както за опазване живота и здравето на хората, така и за запазване на икономическата стабилност и качество на живот в страната.

Предложенията ще бъдат внесени на заседание на Пленума на ВСС на 09.04.2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд