Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС наложи мораториум върху актуализирането на основните месечни работни заплати на работещите в съдебната система и на други категории лица по ЗСВ

9 април 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 2, т. 10 от ЗСВ, взе решение да не се актуализират до 31.12.2020 г. основните месечни възнаграждения, на лицата по чл. 29, ал. 2 от ЗСВ – изборни членове на ВСС, по чл. 51, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ – главният инспектор и инспекторите от ИВСС, по чл. 218, ал. 1 от ЗСВ – председателите на ВКС и ВАС, главният прокурор и директорът на НСлС, съдиите, прокурорите и следователите, считано от датата на вземане на решението.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд