Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС оптимизира щатната численост на Районен съд – Пловдив

9 април 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, съкрати една свободна щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Велико Търново и съответно разкри една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Пловдив, считано от датата на вземане на решението.

Оптимизирането на щатната численост на районен съд – Пловдив е във връзка с предходно решение на Пленума на ВСС по протокол № 29/05.12.2019 г., с което като временна мярка е разкрита съдийска длъжност в Районен съд – Велико Търново чрез съкращаване на една свободна съдийска длъжност в Районен съд – Пловдив, с цел устройването  на председателя на Районен съд – В. Търново, заради изтекъл втори мандат и предвид встъпването в длъжност на новоизбрания административен ръководител.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд