Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС предостави права на Комисия „Бюджет и финанси“ за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт за периода на извънредното положение в страната

9 април 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи Комисия „Бюджет и финанси“, в състав не по-малко от четирима нейни членове, извън правомощията, делегирани ѝ с решение на Пленума на ВСС по т. 12 от Протокол № 2/24.01.2019 г., във връзка с обявеното извънредно положение в страната за периода от 13 април до неговата отмяна, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС, да взема решения, свързани с плащания и с финансирането на органите на съдебната власт и взаимоотношенията с компетентните държавни органи във връзка с бюджета на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси“ ще уведоми за взетите решения по управление на бюджета на съдебната власт през посочения период на първото заседание на Пленума на ВСС, след отмяна на извънредното положение.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд