Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прекрати дисциплинарно производство срещу Росица Бузова след освобождаването ѝ от длъжност „съдия“ в АССГ

14 април 2020 година

 Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати производството по дисциплинарно дело № 2/2019 г. по описа на ВСС, поради освобождаването на Росица Борисова Бузова от длъжността „съдия“ в Административен съд – София-град. Предвид това не е налице субект по дисциплинарното дело, образувано за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ.

Росица Бузова е освободена от длъжност с решение на СК на ВСС по Протокол № 38/19.11.2019 г., д. т. 16, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд