Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение заповед, с която е обърнато внимание на Дарина Попова – съдия в Районен съд – Карлово

14 април 2020 година

 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № ЛС-47/28.02.2020 г. на административния ръководител на Районен съд – Карлово, с която на основанние чл. 327, ал. 1 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Дарина Илиева Попова – съдия в Районен съд – Карлово. Тя е санкционирана във връзка със забавено постановяване на съдебните актове по дела, разпределени ѝ за разглеждане извън едномесечния срок по чл. 235, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс.

Заповедта на административния ръководител на Районен съд – Карлово е влязла в сила и е приложена към кадровото дело на съдията.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд