Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС заличи наказание, наложено на Ина Райчева-Цонева – съдия в Административен съд – Русе

14 април 2020 година

Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 326, ал. 4 от Закона за съдебната власт, заличи предсрочно, наложеното с решение на СК по Протокол № 23 от 16.07.2019 г. дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт – забележка, на Ина  Георгиева Райчева-Цонева – съдия в Административен съд – Русе.

Колегията прие, че наложената санкция е постигнала целите си за мобилизиране на магистрата, реализиране на по-висока ефективност в работата и превантивен ефект.

Решението се прилага към кадровото дело на съдията. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд