Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи насрочени процедури за избор на административни ръководители в две съдилища

14 април 2020 година

 Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи провеждането на насроченото за 28.04.2020 г. събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Раднево и Районен съд – Ямбол. Съгласно решението нови дати ще бъдат определени след изтичане срока на обявеното извънредно положение.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд