Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС повиши Георги Грънчев – съдия в Районен съд – Бургас, в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Варна

14 април 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт, по обявения с решение на СК по протокол № 18/1.6.2019 г. конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в апелитивните съдилища – наказателна колегия, повиши Георги Николов Грънчев – съдия в Районен съд – Бургас, в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Варна.

Колегията възложи на повишения магистрат да довърши започнатите с негово участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд