Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи допълнително редовен член – наказателен съдия на втора конкурсна комисия за младши съдии в окръжните съдилища

14 април 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи чрез жребий Тони Петков Гетов – наказателен съдия в Софийския окръжен съд, за редовен член на втора конкурсна комисия за младши съдии в окръжните съдилища, на мястото на Яни Георгиев Гайдурлиев.

Решението е във връзка с направен от съдия Гайдурлиев отвод.

Конкурсът за младши съдии в окръжните съдилища е обявен с решение на СК по Протокол № 1/21.01.2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд