Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи допълнително резервен член на конкурсната комисия по конкурс за преместване на магистрати в районните съдилища

14 април 2020 година

 Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи чрез жребий Светлин Емилов Стефанов – наказателен съдия в Окръжен съд – Шумен, като резервен член на конкурсната комисия за преместване в районните съдилища, на мястото на Милена Иванова Хараламбиева. Решението е във връзка с получено от съдия Хараламбиева заявление за отвод.

Конкурсът за преместване в районните съдилища е обявен с решение на Съдийската колегия по Протокол № 40/03.12.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд