Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи състав на изпитните комисии за младши съдии в края на обучението в НИП

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри поименни списъци на гражданските и на наказателните съдии от апелативните и окръжните съдилища, отговарящи на условията на чл. 258, ал. 3, изречение второ от Закона за съдебната власт и чл. 8, ал. 1 от Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в края на обучението в Националния институт на правосъдието.

Колегията определи чрез жребий поименните състави на изпитните комисии, на основание чл. 258, ал. 3 от ЗСВ и чл. 8 от Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в края на обучението в Националния институт на правосъдието и във връзка със Заповед № РД-11-4/24.01.2020 г. на директора на Националния институт на правосъдието.

За редовни членовете на изпитна комисия по гражданско право и процес са определени следните съдии от гражданска колегия:

Евгени Димитров Георгиев – съдия в Софийски градски съд;

Невин Реджебова Шакирова-Мехмед – съдия в  Окръжен съд - Варна;

Иваничка Йорданова Константинова - съдия в Окръжен съд - Ловеч;

Ирина Миткова Ганева - съдия в Окръжен съд – Разград;

Константин Георгиев Моллов - съдия в Окръжен съд – Шумен.

Резервни членове на комисията са Симеон Симеонов Михов – съдия в Окръжен съд - Бургас, и Пламен Петров Чакалов - съдия в Окръжен съд – Пловдив.

Като редовни членове в състава на изпитната комисия по наказателно право и процес са избрани следните съдии от наказателна колегия:

Христо Иванов Крачолов - съдия в Апелативен съд - Пловдив;

Кристина Ламбрева Пунтева - съдия в Окръжен съд - Пазарджик;

Румен Петров Лазаров - съдия в Окръжен съд - Плевен;

Доротея Иванова Мишкова-Кехайова - съдия в Софийски градски съд;

Атанас Кирилов Маскръчки - съдия в Окръжен съд – Благоевград.

Резервни членове на комисията са Христинка Колева Христова-Божкова - съдия в Софийски градски съд, и Йовка Иванова Казанджиева - съдия в Окръжен съд - Ловеч.

Съдийската колегия определи изпитните комисии да се конституират на 27.04.2020 г. в сградата на Националния институт на правосъдието.

Колегията прие също график за заетостта на членовете на комисиите за провеждане на финалните изпити на кандидатите за младши магистрати випуск 2019-2020 г.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд