Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ВСС призовава магистратите и съдебните служители да участват в дарителската кампания за подкрепа на българските медици и здравната ни система срещу разпространението на COVID-19

15 април 2020 година

В изпълнение на решение на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС (упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г.) на 10.04.2020 г. в БНБ  е открита банкова сметка в левове на името на Висш съдебен съвет за събиране на средства от дарения със следния номер:

IBAN: BG33 BNBG 9661 3300 1738 02

BIC:  BNBGBGSD

В първите три дни от дарителската кампания на Висшия съдебен съвет за подпомагане финансирането на дейности и мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на страната, по дарителската сметка от магистрати и съдебни служители са постъпили лични средства на стойност около 6 000 лв.

Висшият съдебен съвет призовава магистратите и съдебните служители да се включат активно в дарителската кампания, като израз на подкрепа и съпричастност към гражданите, българските медици и здравната ни система срещу разпространението на COVID-19!

Да бъдем солидарни!

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд