Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС взе решение за провеждането на събеседване в процедури за избор на административни ръководители в органите на СВ в условията на извънредно положение

15 април 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение в условията на обявено от Народното събрание на Република България военно или друго извънредно положение, събеседването с допуснатите кандидати в процедури за избор на административен ръководител по реда на чл. 194б от ЗСВ, да се провежда дистанционно чрез видеоконферентна връзка.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет измени и допълни Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 10/16.03.2020 г. и по т.2.2, като текстът „след изтичане на срока на обявеното извънредно положение“, се заличава.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи и нови дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административен ръководител, както следва:

  • ОП – Ямбол -13.05.2020 г.;
  • РП – Карнобат - 13.05.2020 г.;
  • ОП – Добрич – 20.05.2020 г.;
  • ОП – Стара Загора – 27.05.2020 г.;
  • ОП – Враца - 27.05.2020 г.
Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд