Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
5 000 магистрати и съдебни служители ще бъдат изследвани с бързи тестове за COVID – 19 в кампанията организираната от „Булфарма“

23 април 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет предложи на административните ръководители на органите на съдебната власт да уведомят магистратите и съдебните служители за възможността да се включат в кампанията на „Булфарма“ за изследване чрез бързи тестове за COVID – 19. На административните ръководители, желаещи да се включат в кампанията, е указано в най-кратък срок да изготвят списък с имената на магистратите и съдебните служители, които ще бъдат изследвани, като посочат, предпочитаното място – органа на съдебната власт или в болнично заведение. Информацията следва да бъде предоставена на Гинка Христова на ел. поща info@lwl.bg, телефон  за контакт 0877 772 602.

Пленумът на Висшия съдебен съвет изразява благодарност предприетите действия и създадената организация от лечебните заведения, част от групата на „Булфарма“, и медийния и организационен партньор - „Правен свят“, за предоставена възможност 5 000 магистрати и съдебни служители да бъдат изследвани за COVID – 19.

Кампанията се провежда от веригата лечебни заведения, част от групата „Булфарма“ – УМБАЛ „Софиямед“,   УМБАЛ „Пълмед“ – гр. Пловдив, УМБАЛ „Здраве“ – гр. Пазарджик, МБАЛ „Здраве“ – гр. Велинград, МБАЛ „Проф. Д. Ранев“ – гр. Пещера и МБАЛ „Бургасмед“. Осигурена е възможност, както за провеждане на изследването в посочените лечебни заведения, така и на място в съответния орган на съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд