Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ВСС, магистрати и съдебни служители са превели по дарителската сметка на ВСС към 23.04.2020 г. 34 000 лв. в подкрепа на българските медици и здравната ни система срещу разпространението на COVID-19. Кампанията продължава!

23 април 2020 година

Пленумът на ВСС даде съгласие събраните суми към 28.04.2020 г. от дарения от магистрати и съдебни служители за подпомагане финансирането на дейности и мерки, с цел ограничаване разпространението на COVID – 19 на територията на страната, да бъдат преведени по дарителската сметка на Министерство на здравеопазването   (МЗ) за осигуряване на предпазни комплекти за работещия медицински персонал, консумативи, апаратура и други.

Към момента членовете на Висшия съдебен съвет и съдебните служители от АВСС са дарили 15 600 лв., като общо дарената сума от магистрати и съдебни служители към 23.04.2020 г. е в размер на 34 000 лв.

Дарителската сметка на ВСС е открита в изпълнение на решение на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС.

Висшият съдебен съвет призовава магистратите и съдебните служители да се включат активно в дарителската кампания, като израз на подкрепа и съпричастност към гражданите, българските медици и здравната ни система срещу разпространението на COVID-19!

Да бъдем солидарни!

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд