Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата е публикуван на интернет сайта на ВСС

24 април 2020 година

Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата, с оглед ограничаване на вътрешни и външни уязвимости на системата, е достъпен на началната страница на интернет сайта на ВСС.

Документът е публикуван в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по т. 1.6 от Протокол № 8/09.04.2020 г., с което на представляващия ВСС е възложено да изиска от фирма „АМАТАС“ ЕАД изготвяне на резюме на доклада, след изчистване на техническите подробности, касаещи сигурността на системата, което след разрешение на наблюдаващия прокурор да се публикува на интернет сайта на ВСС.

С решение от 23.04.2020 г. Пленумът на  ВСС прие за сведение писмо от наблюдаващите прокурори по по ДП пр. пр. № 8547/2020 г. по описа на СГП, с което е дадено разрешение по чл. 198, ал. 1 от НПК за разгласяване на доклада.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд