Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС откри 27 процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, решението ще се обнародва след изтичане на извънредното положение

28 април 2020 година

 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, откри процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. С решението се стартират процедури за 14 съдилища, в които длъжността „административен ръководител – председател“ е свободна: Окръжен съд – Ловеч, Окръжен съд – Смолян, Районен съд – Ардино, Районен съд – Велинград, Районен съд – Мадан, Районен съд – Нови пазар, Районен съд – Оряхово, Районен съд – Пещера, Районен съд – Първомай, Районен съд – Средец, Районен съд – Тервел, Районен съд – Тетевен, Районен съд – Трявна и Районен съд – Тополовград.

Откриват се също процедури за 13 съдилища, в които предстои да изтече мандатът на избрания административен ръководител: Районен съд – Панагюрище, Районен съд – Харманли, Районен съд – Никопол, Районен съд – Чепеларе, Районен съд – Айтос, Районен съд – Малко Търново, Районен съд – Казанлък, Районен съд – Сливен, Районен съд – Козлодуй, Апелативен съд – Велико Търново, Районен съд – Несебър, Районен съд – Монтана и Районен съд – Бяла Слатина.

Решението ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“ и ще се публикува на интернет сайта на ВСС след приключване на извънредното положение. Предложения за назначаване на административни ръководители могат да се подават в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд