Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Магдалена Татарева-Кръстева за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Панагюрище

28 април 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, определи Магдалена Георгиева Татарева-Кръстева – съдия в Районен съд – Панагюрище, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Панагюрище, считано от 08.05.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Съдийската колегия преназначи на основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт Снежана Василева Стоянова – административен ръководител-председател на Районен съд – Панагюрище, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Пазарджик, считано от 08.05.2020 г. Причина за това е, липсата на свободна съдийска длъжност по щата на Районен съд – Панагюрище.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд