Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет уведоми прокурори, повишени във ВКП по тяхно запитване, относно решения на ПК на ВСС по протокол №9/11.03.2020 г.

29 април 2020 година

Във връзка с постъпило запитване от Николина Стойнова – прокурор в Апелативна прокуратура – София, Георги Асенов - Окръжна прокуратура – Плевен и Росица Славова – прокурор в Специализираната прокуратура, относно решения на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №9/11.03.2020 г., с което същите са повишени по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ във Върховна касационна прокуратура, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет уведомява заинтересованите страни, че срокът за обжалване на решенията на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №9/11.03.2020 г. по т. 5.1, т. 5.3 и т.5.4, не попада в обхвата на приложението на §13 от ЗР към ЗИД на Закона на мерките и действията по време на извънредно положение, а същият касае процесуалните срокове по съдебни производства, разписани в разпоредбата на чл. 3, т. 1 от ЗМДВИП. В такъв случай и с оглед изложеното, Колегията счита, че срокът за обжалване на решенията на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по реда на чл. 193, ал. 8 от ЗСВ не е изтекъл и не е налице основание за изпращане на уведомления по чл. 161 от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд