Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши осем прокурори в по-горен ранг „прокурор в ОП“

29 април 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ангел Стефанов Атанасов - прокурор в Районна прокуратура – Сандански, Пенка Стоянова Стойкова – прокурор в Районна прокуратура – Сливен, Катя Георгиева Стаменова - Христова - прокурор в Районна прокуратура – Сливен, Мая Кирилова Христева - прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, Пламен Георгиев Георгиев - прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, Тодор Асенов Иванов - прокурор в Районна прокуратура - Стара Загора, Веселка Илкова Събева - прокурор в Районна прокуратура – Русе и Пламен Борисов Чобанов – прокурор в Районна прокуратура - Пловдив, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд