Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши петима прокурори в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“

29 април 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 234 от ЗСВ повиши по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ Георги Николов Николов – прокурор в Софийска районна прокуратура, Недко Йорданов Русев – заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Ямбол, Йордан Сталев Дичев - прокурор в Апелативна прокуратура – Бургас, Пламен Йорданов Петков – прокурор в Окръжна прокуратура – Русе и подполковник Антон Михов Радойнов - прокурор във Военно-окръжна прокуратура - София, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд