Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет преведе средства в размер на 79 413, 94 лв. по дарителската сметка на Министерство на здравеопазването, предоставени от работещите в съдебната власт

28 април 2020 година

Членове на Висшия съдебен съвет, магистрати, съдебни служители от администрацията на ВСС и органи на съдебната власт преведоха по дарителската сметка на ВСС към 28.04.2020 г. средства в размер на 79 413, 94 лв. за подпомагане финансирането на дейности и мерки - лични предпазни средства, консумативи, апаратура и други, с цел ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на страната.

В изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 9/23.04.2020 събраната сума е преведена по дарителската сметка на Министерство на здравеопазването на 28.04.2020 г., а днес членове на ВСС приеха за сведение информацията предоставената от Комисия „Бюджет и финанси“. Представляващият ВСС уточни, че на 28.04.2020 г. са постъпили 5 639 лв., които допълнително ще бъдат преведени на Министерство на здравеопазването.

Във Висшият съдебен съвет извън изложеното по-горе е постъпила и информация за участие на магистрати и съдебни служители от органи на съдебната власт в регионални дарителски кампании: 

-        Софийска районна прокуратура – дарение на 50 000 лв. от прокурори и съдебни служители;

-        Специализирана прокуратура – дарение на 13 000 лв.;

-        Софийска апелативна прокуратура – дарение на 8250 лв.;

-        Районна прокуратура – Бургас –дарение на 19076 лв. за УМБАЛ – Бургас;

-        Военно-окръжна прокуратура – Сливен – дарение на 2550 лв. от прокурори и съдебни служители за болница „д-р Иван Селимински“, гр. Сливен;

-        Районна прокуратура – Гоце Делчев – дарение на 440 лв. за УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“;

-        Районен съд – Сливен - съдии и съдебни служители с договор за дарение са предоставили 7180 лв. на Областната болница;

-        Магистрати, следователи, адвокати и служители от Окръжна прокуратура – Плевен, районните прокуратури,  Окръжен съд – Плевен, и районните съдилища в съдебния район, Административен съд – Плевен, и Адвокатска колегия – Плевен са направили дарение в размер на 10 700 лв. на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, гр. Плевен за закупуване на многофункционални медицински легла за тежко болни пациенти;

-        Апелативен специализиран наказателен съд и Специализиран наказателен съд са дарили 11 500 лв. на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“;

-        Окръжен съд – Кюстендил и Районен съд – Кюстендил, са направили дарение в размер на 4000 лв. за МБАЛ „Д-р Никола Василев“ – гр. Кюстендил;

-        Апелативна прокуратура – Варна – дарение на 1350 лв. от прокурори и съдебни служители за УМБАЛ „Света Марина“, гр. Варна;

-        Софийски градски съд – дарение на 42 217,11 лв. от съдии и съдебни служители в подкрепа на медицинските екипи, които се борят с COVID – 19, преведени на Министерството на здравеопазването;

-        Районен съд – Перник – дарение на 4025 лв. от съдии, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители за Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Перник ЕООД;

-        Районен съд – Бургас – дарение от 4420 лв., предадено на Апелативен съд – Бургас, за предоставяне на средствата по проведена кампания под надслов „Дари живот“ за закупуване на уред за обдишване, който е необходим за спасяване на хора, изпаднали в тежко състояние от заразата с COVID – 19.

-        Окръжен съд – Русе – дарение на 6350 лв. от магистрати и съдебни служители, преведени на УМБАЛ „Канев“ АД – Русе;

-        Окръжен съд – Враца – дарение на 4260 лв. от съдиите и съдебните служители по сметка „Дарителска кампания заедно за Враца“.

Общата сума от тези дарители от органите на съдебната власт - магистрати и съдебни служители възлиза на 189 318,11 лв.

 Висшия съдебен съвет изказва искрена благодарност към представителите на съдебната власт изразили съпричастност и дали своя личен принос в националната кампания на ВСС или в регионалните дарителски кампании! Солидарността на българските магистрати и съдебни служители към каузата за подкрепа на българските медици и здравната ни система срещу разпространението на пандемията, личният пример и отговорността на всеки от нас при тези извънредни обстоятелства, са израз на вярата ни във върховенството на закона, потребността да отстояваме общочовешките ценности и личния дълг към българската държава!

 Кампанията на Висшия съдебен съвет продължава.

Да бъдем солидарни!

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд